Velkommen

bestyrrelsen2015_1
Bestyrelsen anno 2015
Kasper, Lars, Benjamin, Anne og Dot, forreste række: Torgunn, Sladjana og Vivi

Vi håber på stort fremmøde til generalforsamlingen, vel mødt.

Med venlig hilsen bestyrelsen.