Lokation

Området Vibekevang er afgrænset af Haraldsgade, Vermundsgade og Lersøe Parkalle.