Om kvarteret

Læs rapport om byfornyelse og trafiksanering med Lokal Afledning af Regnvand


I rapporten står der bl.a. noget om ejerforholdene til vejene i Vibekevang.

Vibekevang_LAR