Om Foreningen

 

Grundejerforeningen Vibekevang fungerer som en ejer- og beboerforening, for alle i Vibekevang.

Vi støtter og igangsætter initiativer i Vibekevang og arbejder udover forskellige sociale arrangementer som; sommerfest, fastelavn, rengøringsdage i kvarteret, fællesspisning m.m. også med at få en stemme på kommunalt niveau når det kommer til renovation, trafiksanering m.m.

Foreningen er drivkraft i lokalt forankrede arrangementer. Blandt andet derfor, har vi også afsat en mindre pulje, man kan søge til arrangementer og nye tiltag for og med Vibekevangs beboere.

Generalforsamling i Grundejerforeningen Vibekevang

indkaldelse til alle i Vibekevang

beboere, lejere, andelshavere og ejere

Mandag den 15. maj 2023 kl.19

KP, Sigurdsgade 26, lokale nr. B 254

Kære beboere og ejere i Vibekevang

Foråret banker på og det er atter tid til den årlige generalforsamling i Vibekevang.

Grundejerforeningen Vibekevang er en forening for alle beboere, lejere, andelshavere og ejere i Vibekevang. I inviteres hermed til generalforsamling mandag den 15. maj kl. kl 19.

Kom og mød dine naboer, mød bestyrelsen, eller har du måske lyst til at være med i bestyrelsen? Kom og vær med til at gøre Vibekevang til et endnu bedre sted at bo.

Grundejerforeningen arbejder lokalt i Vibekevang og vil gerne være med til at starte nye tiltag for og med Vibekevangs beboere. Foreningen er også talerør til myndigheder og offentlige instanser, derfor er det vigtigt at vi er så mange som muligt, der giver vores stemme til kende.

Kom til generalforsamling og vær med til at gøre Vibekevang til et endnu mere levende kvartér.

Vel mødt til generalforsamling. Vi glæder os meget til at se jer og vi byder på kaffe, the og småkager.

Generalforsamlingen starter med to oplæg:

1) Hvad er perspektiverne for en fælles affaldssorteringsløsning i Vibekevang

herunder Sorteringspunkter og Affaldssortering

Erik Jørgensen, Miljøpunkt Nørrebro

20 min oplæg + 10 min spørgsmål

2) Energioptimering og støttemuligheder fra Københavns kommune.

Line Langkjær, Arkitekt i Bygningsfornyelsen

Jeppe Grau Thomsen Klimamedarbejder i Områdefornyelsen

20 min. oplæg + 10 min spørgsmål

Derefter:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
4. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelsen.
5. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne.
6. Vedtagelse af budget og fastlæggelse af kontingent og eventuelle bidrag til større arbej-
der.
7. Valg af formand.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.
9. Valg af revisor og revisorsuppleanter.
10. Eventuelt.

Resultatopgørelse for 2022-til gennemgang

Husk at komme til generalforsamlingen, mød dine naboer og vær med til at gøre vores kvartér endnu bedre.

Vedtægter for Grundejerforeningen Vibekevang

Lokalplan_for Vibekevang

Vibekevang i Wikipedia

Bestyrelsen

Bestyrelsen vælges hvert år på generalforsamlingen og arbejder frivilligt med at gøre Vibekevang til et dejligt sted. Bestyrelsen består lige nu af følgende gruppe:

Formand: Charlotte Bagge

Kasserer: Sladjana Dardic

Medlemmer: Torgunn Thomsen

Jacob Engelbrecht

Annika Brimheim

Bestyrelsen kan kontaktes på bestyrelsen@vibekevang.dk

Medlemskab

Bor du i Vibekevang kan du blive medlem af beboerforeningen, ved at betale et mindre beløb for jeres opgang. Så er du med til at skabe liv i Vibekevang. Det er ikke så vigtigt om I er Ejere , Andelshavere eller Lejere.

Foreningens penge bliver brugt til gavn for alle beboere. Dette kunne være fastelavn, oprydnings dag, vejfest eller lignende.

Årlig kontingentet 250 kr pr. opgang

Betaling kan ske via kontooverførsel:

Reg.: 1551       Konto: 10134986         

HUSK:  Skriv venligst opgangens adresse i kommentarfeltet. Eksempelvis “Vibekegade 1”.

Lokation

Området Vibekevang er afgrænset af Haraldsgade, Vermundsgade og Lersøe Parkalle.

Kontakt

Skriv en mail til bestyrelsen:

Dit navn (skal udfyldes)

Din e-mail (skal udfyldes)

Emne

Din besked