Medlemskab

Bor du i Vibekevang kan du blive medlem af beboerforeningen, ved at betale et mindre beløb for jeres opgang. Så er du med til at skabe liv i Vibekevang. Det er ikke så vigtigt om I er Ejere , Andelshavere eller Lejere.

Foreningens penge bliver brugt til gavn for alle beboere. Dette kunne være fastelavn, oprydnings dag, vejfest eller lignende.

Årlig kontingentet 250 kr pr. opgang

Betaling kan ske via kontooverførsel:

Reg.: 1551       Konto: 10134986         

HUSK:  Skriv venligst opgangens adresse i kommentarfeltet. Eksempelvis “Vibekegade 1”.